iDEa

"Kiedy fotografuję, to otwartym okiem patrzę na świat, a zamkniętym spoglądam w głąb siebie”

Henri Cartier-Bresson

    Fotocyganeria to miejsce, w którym chciałabym podzielić się spostrzeżeniami z moich poszukiwań, obserwacji otaczającego mnie świata za pośrednictwem obiektywu. To miejsce na interpretację i refleksję nad obrazem. To konfrontacja dwoistej natury mojego Ja.

Zajmuje się fotografią od niedawna, szukam w niej przyjemności życia, próbuje odkrywać rzeczywistość na nowo tylko już z większą świadomością. "Fotopodpatrywanie" staje się nieodłącznym elementem mojego życia.

Daje możliwość powrotu do tego miejsca, momentu, który ucieka bezpowrotnie, zatrzymania się w pośpiechu codzienności, odkrywania za każdym razem czegoś nowego, sposobność, by poczuć jeszcze raz właśnie tę chwilę, być w niej, bawić się i dzielić swoimi emocjami.

Skłania do refleksji nad tym, co jest, wzbogaca percepcję świata, uczy szacunku i pokory. Ukazuje piękno przedmiotu, sprawia, że zaczynam się zastanawiać, jaka jest jego istota. Zatrzymuje się… Pytam… Próbuje interpretacji, zastosowania odpowiednich środków wyrazu, poznanych technik fotograficznych.

Jestem na początku swojej drogi, cały czas się uczę…

   Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do obudzenia we mnie takiej potrzeby, inspiracji i motywacji, a w szczególności Studium Sztuki Fotografii Akademii Anima Mundi.

WDH

a

I

r

E

n

a

G

y

C

o


T


O


F